Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola, Světlá pod Ještědem, příspěvková organizace

: Dne 23. 4. 2024 se od 13,30 do 17,00 hod. konají třídní schůzky. 

Od 16. 4. do 19. 4. odpadají kroužky paní Polecové. Děkujeme za pochopení.

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 najdete v sekci " Zápis".

Základní škola

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili naši malotřídní školu. Jedná se o školu rodinného typu, kde nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje učiteli mnohem individuálnější přístup k žákům s přihlédnutím k jeho potřebám. Dítě získává okamžitou zpětnou vazbu od učitele a informaci o zvládnutí učiva. Děti se učí pracovat ve věkově různorodých skupinách, ve kterých získávají a zpracovávají informace nejen od učitele, ale i od starších spolužáků nebo si opakují učivo předchozích ročníků. Žáci se učí pracovat samostatně, analyzovat problém, vhodně si rozvrhnout práci, mohou si navzájem pomáhat nebo vysvětlovat učivo spolužákům. Učí se spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout, tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Snažíme se, aby klima školy a tříd bylo pozitivní a motivační pro všechny děti.

 

Co Vám může naše škola nabídnout?

 • Do vyučování zařazujeme moderní metody s podporou moderních informačních technologií (projekty, tematická výuka).
 • Realizujeme celoroční a krátkodobé projekty.
 • Věnujeme pozornost a péči dětem se specifickými výukovými potřebami.
 • Spolupracujeme s odborníky z PPP a SPC.
 • Využíváme ICT při výuce všech předmětů, tak aby její využití bylo co nejefektivnější.
 • Pracujeme na systému prevence a podchycování patologických jevů mezi žáky.
 • V letošním školním roce stejně tak jako v minulých letech nabízíme našim žákům 7 zájmových kroužků – angličtina pro 1. a 2. ročník, kroužek pohybových her, hudební kroužek, dramatický kroužek Světeláček, výtvarný kroužek a kroužek zdravé výživy.
 • Náš školní sbor Světlohlásek spolupracuje s pěveckým sborem Technické univerzity v Liberci, účastní se koncertů u nás i v zahraničí.
 • Pro výuku i relaxaci využíváme krásnou přírodu v širokém okolí školy.
 • Již několik let jsme zapojeni do projektu „Školní mléko“.
 • Rozvíjíme tvořivost třídních kolektivů – děti se podílí na výzdobě, organizování akcí.
 • Podporujeme účast žáků ve vědomostních, výtvarných, sportovních a hudebních soutěžích.
 • Jako škola se zapojujeme do kulturního dění v obci (vítání občánků, kulturní akce) a spolupracujeme se zájmovými složkami v obci.

 

Kolektiv zaměstnanců školy

Mohlo by Vás zajímat