Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola, Světlá pod Ještědem, příspěvková organizace

                              V pondělí 27. 11. 2023 nestávkujeme. Výuka v ZŠ bude probíhat dle rozvrhu a MŠ bude v provozu.
                        S důvody stávky ale souhlasíme a ke stávce se připojujeme symbolicky.

Ohlédnutí za proběhlými akcemi

Plakát vzpomínek

S Technickou univerzitou spolupracujeme již od roku 2017. Paní doktorka Konvalinková vytvořila poster, na kterém jsou zachyceny všechny projekty, kterých jsme se účastnili i my. Tak se podívejte a vzpomínejte :).

 

poster (1.93 MB)

 

Harrachové - vznešenost zavazuje, kostel sv. Antonína, Liberec, 23. května 2023

 

Milí Světlohlásci, vážení rodiče,

 

máme za sebou další koncert z projektu Národního památkového ústavu ČR - "Po stopách šlechtických rodů".

Mám radost, jak se to povedlo a jak jste to všichni - vy starší i vy mladší - krásně zvládli! Jsem na Vás moc pyšná!

A tak... abychom nezapomněli...

 

Václav Helšus, herec libereckého Divadla F. X. Šaldy, jako Jan Nepomuk hrabě Harrach, nás tento večer provedl odkazem rodu Harrachů. Svým vyprávěním nám je přiblížil jako ty, kteří v krkonošských horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže a zmodernizovali lesní hospodářství. Pak jsme sestoupili do údolí a slyšeli jsme o sklárnách, železárnách, železnicích a nových cestách. Podívali jsme se i do Prahy, právě  když se stavělo Národní divadlo, Národní muzeum a probíhala dostavba svatovítské katedrály, což Harrachové také finančně podpořili.

Celé povídání bylo propojené Vaším krásným zpíváním. Zpívala s Vámi také sopranistka Veronika Vildmanová a na klavír doprovodil Radek Hanuš, kteří za námi přijeli až z Krkonoš. 

Program koncertu (1.59 MB)

 

Mrkněte také do fotogalerie...

L. L.

 

 

Horní Branná 15. 4. 2023

Milí Světlohlásci a naši přátelé,

 

v následujících řádcích najdete malé ohlédnutí za naším koncertem v Horní Branné...

 

S naším Světlohláskem jsme byli přizváni k další spolupráci s pěveckými sbory Technické univerzity v Liberci. Tentokrát se jedná o projekt, který je zastřešen Národním památkovým ústavem ČR. Nese název „Harrachové – vznešenost zavazuje“.

 

Proč zrovna rod Harrachů? Protože letos uplyne 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna.

 

https://www.npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje

 

V sobotu 15. dubna jsme si udělali výlet do podkrkonošské vesničky Horní Branná, kde nás čekal první koncert tohoto projektu. Jela nás sice hrstka, protože některé zpěváčky přemohly jarní virózy a někteří měli jiný program,  ale přesto jsme si celý den skvěle užili. Dokonce se na nás smálo sluníčko a modrá obloha :).

 

Vyrazili jsme v 10.30 od Pedagogické fakulty v Liberci společným autobusem s ostatními zpěváky. Senioři dorazili s úsměvem a v plné síle, studenti se tentokrát nepřidali (honili termíny seminárek). Naši zpěváčci samozřejmě obsadili zadní část autobusu, odkud se ozývalo nepřetržité veselí :). Kolem poledne jsme byli na místě.

 

Horní Branná je nevelká, přesto skrývá bohatou historii. Kromě zpívání jsme měli čas navštívit zámek, kde se nachází etnografická expozice „Život pod horami“ a také „Památník Jana Amose Komenského“, který v této obci prožíval poslední měsíce svého života ve vlasti, ze které byl donucen po pobělohorské bitvě odejít do polského Lešna.

 

Koncert jsme měli v místním kostelíku sv. Mikuláše a dokonce v krásných prostorách hrobky rodu Harrachů, kde byla úžasná akustika. Diváci zaplnili kostelní řady do posledního místa a vytvořili krásnou atmosféru. Kromě místního pana starosty, přijela všechny pozdravit i paní Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

 

Zpívalo se nám moc hezky a z vyprávění, které propojovalo sborové skladby, jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o šlechtickém rodu Harrachů a jeho zásluhách o rozkvět tohoto kraje. Po koncertu v kostele jsme se společně s diváky přesunuli do hrobky, kde slavnostní program pokračoval a byl zakončen společným zpěvem celé písně Kde domov můj.

 

No a pak už hurá pro věci do harrachovského špitálu, kde jsme měli zázemí, a nastupovat do autobusu! Pan řidič byl sympaťák a vůbec mu nevadilo, že se i při zpáteční cestě ozývaly ze zadní části autobusu halasné výbuchy smíchu :). V 19.15 jsme už byli zpátky v Liberci a  přesedli do aut na cestu přes Ještěd domů. Velice děkuji paní Vykukové a panu Jenčovi za pomoc s odvozem!

 

Loučili jsme se s příslibem shledání na dalším koncertu, tak kéž nám to vyjde!

 

PS. Mrkněte do fotogalerie…

L. L.

SVĚTLOHLÁSEK NATÁČÍ... aneb PÍSNIČKY O SLOVNÍCH DRUZÍCH

Tentokrát jsme se připojili k myšlence, že s písničkou jde všechno líp… i škola a učení :)… a nazpívali krátké písničky, které by měly pomoci školákům pochopit lépe slovní druhy. Tak snad pomohou i těm našim dětem :)!

 

A tak jsme se pilně učili a pak už pan zvukař Pavel Pospíšil proměnil naši třídu v malé improvizované nahrávací studio a dali jsme se do práce. Vznikla hezká nahrávka plná světelských hlásků… třeba tam poznáte i ten svůj :).

 

Na další zkoušce samozřejmě následovala patřičná oslava se šampaňským a zmrzlinou!

 

Nahrávka by se měla brzy objevit na webu Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.

 

PS. Mrkněte do fotogalerie…

 

L. L.

Mohlo by Vás zajímat